"TO JSME MY"

Společná tvořivá domácí dílna rodičů, prarodičů a dětí "TO JSME MY"


Ztvárněte svoji rodinu- vytvořte doma společně jakkoli výtvarně, z různého  materiálu, různé velikosti, plošně nebo 3D - doplňte krátkou slovní charakteristikou svojí rodiny( co máme rádi, jací jsme, co nás baví...).

Odevzdejte prosím paní učitelce na třídě v době od 30. 4. do 10. 5.

Akci vyhodnotíme při oslavě Svátku matek , 15.5. ,Vašimi výtvory si vyzdobíme průjezd mateřské školy.

Těšíme se na Vaše báječné nápady!

Kontaktujte nás