Dětská skupina Kapičky

Cílem je úspěšně provést děti obdobím adaptace v mateřské škole. Vytvořit pozitivní vazby mezi učitelkou a dětmi, získat nové kamarády a příjemné zážitky. Předat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků dle individuálních možností a rozvíjet samostatnost, sebevědomí a tvořivost dítěte.

Třídní vzdělávací program „Cestujeme do oblak“ má také dětem pomoci, uvědomit si význam cestování vzduchem pro člověka.

Název projektu: Dětská skupina - Kapičky

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Reg.číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016506

Harmonogram projektu: 1.5.2020 - 30.4.2022

Organizace dne

7.00 -8.30 Hry a aktivity dle volby dětí
(výtvarné činnosti, tvoření, tělovýchovná chvilka)
8.30 - 9.00 svačina
9.00 - 9.30 řízená činnost
9:30 - 11:00 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:00 - 12:00 příprava na oběd, oběd
12:00 - 14:00 příprava na odpočinek, odpočinek
14:00 - 14:30 odchod dětí domů

Dokumenty ke stažení

O pohodu se stará

Ing. Ludmila Vlčková
učitelka
Jana Listíková
učitelka

Kontaktujte nás