Hvězdičky

Třídu Hvězdiček navštěvují nejčastěji děti čtyřleté. Většina dětí už naší MŠ zná, protože přecházejí ze třídy Sluníček. Novým dětem se snažíme vytvořit takové podmínky, aby se bez problému adaptovaly na nové prostředí. Vzdělávací cíle plníme tento školní rok přes tématické části vzdělávacího programu Kouzlíme s balónky. Naším cílem je, aby se děti ve třídě cítily dobře, svobodně a spokojeně.

Organizace dne

6.30 - 8.00 scházení dětí ve třídě Planetek
průběžně po celý den spontánní hry dětí
částečně řízené činnosti – cvičení, tanečky, komunitní kruh, diskusní kruh, modelování, malování, práce s papírem, zpívání
8.30 - 9.00 svačina
11.45 - 12.15 hygiena, oběd
12.45 - 14.45 hygiena, relaxace na lehátku, otužování
 aktivity pro nespící děti, grafomotorické cviky, stolní hry, pobyt venku
14.15 - 14.45 hygiena, odpolední svačina
14.45 - 16.00 děti dokončují činnosti z rána, za pěkného počasí jsme na zahradě

Dokumenty ke stažení

O pohodu se stará

Lenka Jarocká
učitelka
 
 

Kontaktujte nás