Hvězdičky

Třídu Hvězdiček navštěvují nejčastěji děti čtyřleté. Většina dětí už naší MŠ zná, protože přecházejí ze třídy Sluníček. Novým dětem se snažíme vytvořit takové podmínky, aby se bez problému adaptovaly na nové prostředí. Naším cílem je, aby se děti ve třídě cítily dobře, svobodně a spokojeně.

Organizace dne

7.15 - 8.30

příchod do třídy, volné hry

8.30 - 9.00

hygiena, průběžná svačina

9.00 - 9.45

Individuální činnosti (vnášeny učitelkou)

  • jazykové chvilky
  • smyslové hry
  • didakticky zacílené činnosti skupinové, individuální
  • volná hra
9.45 - 11.45 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.45 - 12.15 hygiena, oběd
12.15 - 12.30 příprava na odpočinek, vyzvedávání dětí odcházejících po obědě z MŠ
12.30 - 14.15 odpolední odpočinek, postupné vstávání, klidové činnosti
14.15 - 14.45 hygiena, postupná svačina
14.45 - 16.OO odpolední zájmové činnosti, spontánní hry

Pobyt ve třídách MŠ:

 

  •  od 6:30 do 7:15 hod. jsou děti ve třídě Planetek
  • v 7:15 hod. odchází s paní učitelkou do své třídy
  • od 16:00 do 16:30 hod. jsou opět společně ve třídě Planetek

Za pěkného počasí tráví děti odpoledne na školní zahradě:

 

  • na zahradu děti přichází před svačinou
  • svačíme venku pod zahradním přístřeškem
  • prostor zahrady a dvora děti využívají až do rozchodu domů

Provoz mateřské školy končí v 16:30 hod.

Dokumenty ke stažení

O pohodu se stará

Lenka Jarocká

učitelka

Michaela Burešová

učitelka

Věra Schmidt Dvořáková
asistentka pedagoga

Kontaktujte nás