Kosmíci

Třída Kosmíků je speciální logopedickou třídou pro děti s narušenou komunikační schopností. Logopedickou intervenci u 14 zařazených dětí zaštiťuje Speciálně pedagogické centrum Veslařská v Brně. Ve třídě pracuje speciální pedagog, učitelka a asistentka pedagoga. Společně se snaží nejen o rozvoj komunikačních dovedností, ale zejména o laskavý přístup k dětem a komplexní rozvoj jejich osobnosti.

Organizace dne

6.30 - 8.00 děti se schází ve třídě Planetek
8.00 zahájen provoz logopedické třídy
8.00 - 8.15 hry a činnosti dle vlastního výběru
8.15 - 8.45 průběžná svačina
8.00 - 9.30 individuální logopedická péče
skupinová logopedická péče
hry a činnosti dle vlastního výběru
9.30 - 11.30 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.30 - 12.00 hygiena, oběd
12.00 - 12.30 příprava na odpočinek
12.30 - 13.30 odpolední odpočinek
13.30 - 14.00 hry a činnosti dle vlastního výběru
14.00 - 14.45 svačina
15.00 - 15.30 hraní ve třídě Hvězdiček
15.30 - 16.30 hry do rozchodu dětí ve třídě Planetek

Dokumenty ke stažení

O pohodu se starají

Jana Pernová
učitelka
Mgr. Šárka Suková
ředitelka školy, speciální pedagog - logopedka

Kontaktujte nás