Kosmíci

Třída Kosmíků je třídou s logopedickým zaměřením. Byla založena a svoji funkci začala plnit od září 2007. Třída průběžně rozšiřuje spektrum materiálních a metodických pomůcek a formuje třídní vzdělávací program v souladu s výchovně – vzdělávacím působením na kolektiv přibližně 14 dětí s narušenou komunikační schopností.

Organizace dne

6.30 - 7.45 děti se schází ve třídě Planetek
7.45 zahájen provoz logopedické třídy
7.45 - 8.00 hry a činnosti dle vlastního výběru
8.15 - 8.45 průběžná svačina
8.00 - 9.30 individuální logopedická péče
skupinová logopedická péče
hry a činnosti dle vlastního výběru
11.30 - 12.00 hygiena, oběd
12.00 - 12.30 příprava na odpočinek
12.30 - 14.00 odpolední odpočinek
14.00 - 14.45 postupné vstávání, svačina
14.45 ukončení provozu logopedické třídy, děti jsou soustředěny do třídy Hvězdiček - mladší děti a do třídy Planetek - starší děti
14.45 - 15.15 hry ve třídě Hvězdiček a v Planetkách
16.00 - 16.30 hry do rozchodu dětí ve třídě Planetek

Dokumenty ke stažení

O pohodu se starají

Jana Pernová
učitelka
Bc. Adriana Chudárková
spec.pedagog
Denisa Majerová
asistentka pedagoga

Kontaktujte nás