Planetky

Cílem vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou a zároveň přizpůsobit se životu v sociální komunitě.

Organizace dne

6.30 - 10.15 scházení dětí, spontánní hra
didaktické cílené činnosti ve skupinkách, individuálně
jazykové chvilky
smyslové hry
hudební chvilky
pobytové hry
tělovýchovné chvilky
hygiena, svačina
 
10.15 - 12.15 pobyt venku
12.15 - 12.45 hygiena, oběd
12.45 - 14.45

 

hygiena, relaxace na lehátku, otužování
 aktivity pro nespící děti, grafomotorické cviky, stolní hry, pobyt venku

14.45 - 15.15 hygiena, odpolední svačina
15.00 - 16.30 odpolední zájmové činnosti

Dokumenty ke stažení

O pohodu se starají

Nina Hochmanová
Nina Hochmanová
učitelka
Mgr. Šárka Suková
Bc. Denisa Majerová
učitelka

Kontaktujte nás