SLUNÍČKA

ADAPTACE
  REŽIM DNEO POHODU VE TŘÍDĚ SE STARAJÍ:

Naším záměrem je, aby u nás byly děti šťastné,
 veselé a spokojené, abychom  
prohloubili spolupráci s rodiči a vytvořili

Eva BERTÓKOVÁ

Bc. Ludmila DAŇKOVÁ

 tak prostor pro vzájemnou důvěru
a otevřenost.
Hlavní postavou celého projektu je "BARVÍNEK", který se stává součástí života ve třídě.

Po celý rok nás čeká mnoho společné zábavy, písniček, tance, milých dárků  a oslav.

 

 

 

 

 

 

 

 

?