Poslední aktuality

Vážení rodiče, v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR10676/2020-1/MIN/KAN a nařízením Rady města Brna č.5/2020 ze dne 17.3.2020, kterým byl zakázán provoz mateřských škol, nám bylo doporučeno osvobodit od úplaty rodiče dětí navštěvující mateřskou školu. Ředitelka školy přijala dodatek k vnitřní směrnici o poskytování úplaty a na základě platných norem osvobozuje od úplaty školného za měsíc duben. V případě pokračování nouzového stavu Vás budeme informovat na webových stránkách. Pokud máte zadaný trvalý příkaz, školné Vám bude vráceno. Úplaty za kroužky plavání, tanečků, flétny a návštěvy Přírodovědecké stanice zajišťují firmy, se kterými o snížení úplaty jednáme. Část příspěvku na kroužek Angličtiny pro nejmenší a keramiky Vám bude vrácen po příchodu do MŠ. S pozdravem Mgr. Š. Suková
Více
Ošetřování Člena Rodiny
OČR! Bude p. ředitelka vydávat v ÚTERÝ 7. 4. 2020 a ve STŘEDU 8. 4. 2020 od 8,00 do 12,00 hodin v naší MŠ. Děkujeme za pochopení.
Více

Kontaktujte nás