Vstup do MŠ a další důležité informace!


Při vstupu do MŠ:

- dítěti bude u hlavních dveří změřena teplota 

- pokud dítě vykazuje příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel,...), bude vyzván k opuštění mateřské školy. V případě, pokud jde o alergické příznaky, je potřeba doložit lekářské potvrzení

- zákonný zástupce bude vyzván k podpisu tiskopisu PODMÍNKY POBYTU DÍTĚTE V MŠ

- u vstupu bude dezinfekce, kterou si zákonný zástupce i dítě vydesinfikují ruce

- vstup pouze s rouškou

- zákonný zástupce nebude odvádět děti do své třídy

- v šatně se bude zdržovat po nezbytně nutnou dobu

prosíme rodiče, aby nedoprovázeli děti do svých tříd. Důležité informace, které potřebujete sdělit své učitelce, pište do sešitu v šatně nebo do e-mailu

Kontaktujte nás