DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Zrušte trvalé příkazy na školné a stravné za letní měsíce - červenec a srpen! Platby za prázdniny budou vybírány hotově podle počtu nahlášených dní, a to v kanceláři ředitelky MŠ na konci školního roku. Termín bude upřesněn na vývěsce!!!


Kontaktujte nás