Informace k prázdninovému provozu


Dle Rady MČ Brno- Černovice ze dne 25. 2. 2020

PROVOZ zajišťujeme v ČERVENCI od 1. 7. 2020 do 17. 7. 2020 a v SRPNU od 3. 8. 2020 do 14. 8. 2020.

Prosíme rodiče o vyznačení docházky dítěte do prázdninového archu nejpozději do 13. 3. 2020.

Prosíme o zvážení nutnosti docházky o prázdninách. Docházka je určena dětem zaměstnaných rodičů. Maminky na mateřské nebo rodičovské dovolené žádáme, aby prázdniny využívaly pouze v nutných případech.

 

Mateřská škola bude uzavřena od 18. 7. 2020 do 2. 8. 2020. Provoz zajistí MŠ Elišky Krásnohorské 15.

Od 17. 8. 2020 31. 8. 2020 budou uzavřeny všechny mateřské školy.

Pokyny k přihlášení obdrží rodiče po zjištění závazného zájmu na prázdninový provoz. Po ncelou dobu prázdnin je v provozu Dětská skupina při mateřské škole, která bude nabízet uvolněná místa.

Děkujeme za pochopení

Kontaktujte nás