Osvobození od úplaty


Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR10676/2020-1/MIN/KAN a nařízením Rady města Brna č.5/2020 ze dne 17.3.2020, kterým byl zakázán provoz mateřských škol, nám bylo doporučeno osvobodit od úplaty rodiče dětí navštěvující mateřskou školu.

Ředitelka školy přijala dodatek k vnitřní směrnici o poskytování úplaty a na základě platných norem osvobozuje od úplaty školného za měsíc duben. V případě pokračování nouzového stavu Vás budeme informovat na webových stránkách.

Pokud máte zadaný trvalý příkaz, školné Vám bude vráceno.

Úplaty za kroužky plavání, tanečků, flétny a návštěvy Přírodovědecké stanice zajišťují firmy, se kterými o snížení úplaty jednáme.

Část příspěvku na kroužek Angličtiny pro nejmenší a keramiky Vám bude vrácen po příchodu do MŠ.


S pozdravem

Mgr. Š. Suková

Kontaktujte nás