Platby za obědy a školné

Prosíme, platby za obědy a školné prozatím zůstávají. Za stravné bude paní Procházková vracet během hlavních prázdnin. Školné prozatím není rozhodnuto, rodiče budou informováni do konce března. Děkujeme za pochopení.


Kontaktujte nás