Výkaz péče o dítě


Výkaz, který vyplňují rodiče na konci měsíce a předávají svému zaměstnavateli. Další informace v přiložených odkazech:

Výkaz péče

Ošetřovné

Postup k uplatnění žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení

Kontaktujte nás