Space ship

Třídy

Mateřská škola je čtyřtřídní, děti jsou rozděleny podle věku. Do logopedické třídy jsou zařazeny děti na základě doporučení SPC Veslařská.

Každá třída má zpracovaný Třídní vzdělávací program, který vychází ze Školního vzdělávacího programu „Svět je plný barev“, který budeme plnit v letech 2017- 2020.

Space ship
„Dejme dětem to, z čeho budou bohaté celý život. Dejme jim lásku, moudrost a výchovu. Nepotřebují drahé hračky, ale zájem a lásku“.

Provozní pracovnice

Starají se o chod a příjemné prostředí MŠ :)

Marcela Pokorná
školnice
Jana Klimešová
provozní
Naděžda Kuchařová
provozní
Petr Šmahel

Kontaktujte nás